VB+ Vastgoedmanagement

Onze benadering van vastgoedmanagement omvat de gehele levenscyclus van vastgoed. Van moment van ontwikkeling tot renovatie tot aan het einde van de (technische en financiële) levensduur van een object. Oftewel het moment dat een pand zijn functie verliest en herontwikkeling of sloop de enige overgebleven opties zijn.
Wat betekent dat het moment waarop wij instappen – wat niet altijd van het begin zal zijn – begint met een eerste verkenning waarin we samen zowel terug- als vooruitkijken. Vanuit een objectieve, onafhankelijke rol leggen wij op basis daarvan een advies neer als het gaat over meerwaarde creatie. Waarbij wij antwoorden op alle vragen die zijn gesteld hebben, maar ook op die niet gesteld zijn. Want in die laatste ligt waarschijnlijk onze toegevoegde waarde opgesloten.

‘De beste business strategie is een tevreden klant.’

 

Wij onderscheiden de volgende diensten:

Waardebehoud van vastgoed

Assetmanagement

Assetmanagement gaat over veel meer dan alleen het preventief onderhouden en het oplossen van storingen binnen een gebouw. VB+ wil dat het beheer en onderhoud van vastgoed voldoet aan de wensen van de gebruikers van het gebouw. Op deze manier staan we altijd garant voor een hoogwaardige kwaliteit en vormen we een belangrijke schakel in het waardebehoud van het vastgoed.

NEN2767 assetinventarisaties, conditiemetingen en meerjarenonderhoudsplannen

Om kwalitatief hoogwaardig beheer en onderhoud van vastgoed te realiseren, verdiepen we ons eerst in de organisatie om erachter te komen waar precies de behoefte ligt. Daarna worden de conditiemetingen van uw vastgoed uitgevoerd. Deze metingen worden vervolgens vertaald naar een onderhoudsplan. Een gedegen onderhoudsplan geeft voor een bepaalde periode aan welke werkzaamheden rondom beheer en onderhoud van vastgoed noodzakelijk zijn én op welk moment. Aspecten zoals budget, comfort, duurzaamheid en veiligheid zijn hierin zorgvuldig opgenomen. Vervolgens zorgen wij voor de juiste specialisten en een professionele aansturing van het proces.

Managementrapportages

Aan de hand van kritieke prestatie-indicatoren meten we of de gevraagde kwaliteit geleverd wordt binnen de gestelde tijd en of er geen onnodige kosten worden gemaakt. Deze resultaten worden in managementrapportages inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze resultaten zetten we een continu proces voor verbeteringen en innovaties in gang. Alles op het gebied van beheer en onderhoud van vastgoed voeren we uit conform de principes van de ISO 55.000 norm voor assetmanagement.

Van initiatie tot realisatie én nazorg

Projectmanagement

Bij VB+ nemen we de leiding in project- en procesmanagement van vastgoed. Wij voeren opdrachten uit op het gebied van advisering en begeleiding bij groot onderhoud, renovatie- en transformatieprojecten als ook herbestemmings- en verduurzamingsvraagstukken.

Onze doortastende aanpak van de ontwerpfase tot nazorgfase waarborgt controle over kwaliteit, kosten, planning, risico’s en organisatie.

Bouwstenen in beeld en in balans

Vastgoedregieorganisatie

Heb je het vermoeden dat in de keten voor het beheer en onderhoud van je vastgoed, bepaalde taken efficiënter kunnen worden uitgevoerd? Of wil je graag weten wat er verbeterd kan worden op het gebied van vastgoedorganisatie? VB+ helpt je om de schakels in de vastgoedmanagement- of beheerorganisatie beter op elkaar af te stemmen, anders te organiseren of eventueel bepaalde schakels te verwijderen. Met als resultaat een optimaal management van je vastgoed!

Om dit te bereiken moeten alle bouwstenen van de vastgoedorganisatie in beeld en in balans zijn. Van vastgoed- en onderhoudsstrategie tot organisatie en communicatie. Van bedrijfsprocessen en systemen tot risico’s, prestaties en kosten. Van vastgoeddata en analyse tot contracten en leveranciers. Op basis van een SWOT-analyse stellen we een verbeterplan op voor jouw vastgoedorganisatie. Op deze manier houd je de regie over de gehele keten van vastgoedbeheer en – onderhoud, en ontstaat er een optimale vastgoedorganisatie.

Workshop – Professionaliseer je vastgoedorganisatie!

Wist je dat we ook workshops verzorgen voor het verbeteren en professionaliseren van uw vastgoedorganisatie? Zowel voor maatschappelijk als commercieel vastgoed. Tijdens deze workshop krijg je handvatten aangereikt en ga je zelf aan de slag met verschillende cases én je eigen organisatie. Zo krijg je duidelijk in beeld wat vastgoedorganisatie voor je eigen vastgoedmanagement kan betekenen. Na afloop van de workshop kun je op basis van de aangereikte bouwstenen zelf je vastgoedorganisatie optimaal inrichten en de ketenintegratie implementeren. Je leert dus echt zelf hoe je een vastgoedorganisatie professioneel kunt inrichten!

Toekomstbestendig en duurzaam vastgoed

Huisvestingsadvies

Ben je eigenaar van een gebouw of heb je het idee om een gebouw te gaan realiseren? VB+ kan je hiermee helpen door middel van huisvestingsadvies. Met behulp van een gedegen advies werken we aan een huisvesting die toekomstbestendig is. Die daardoor past bij de doelstellingen van jouw organisatie en voldoet aan de duurzaamheidsambities.

Het strategisch huisvestingsplan

Onderdeel van ons advies is het strategisch huisvestingsplan. Dit plan heeft als doel om de toekomstige ontwikkelingen van je organisatie te vertalen in eisen rondom de huisvesting van jouw organisatie. In een strategisch huisvestingsplan maken we de match tussen enerzijds de vraag: wat heeft jouw organisatie nodig aan huisvesting? En anderzijds het aanbod van je huisvesting: welke functionaliteiten levert de huidige huisvesting of zou deze in de toekomst moeten gaan leveren? Hier stemmen we uiteindelijk jouw vastgoedportfolio op af, zodat deze weer volledig toekomstbestendig is. In het geval van nieuwbouw stellen we een programma van eisen op en zoeken we uit of je plan financieel haalbaar is. Als het gaat om bestaande bouw, geven we tevens advies over het verduurzamen van je vastgoed, mede naar gelang de eisen van de overheid.

Huisvestingsadvies en duurzaamheid

Als vastgoedeigenaar heb je een informatieplicht waaraan je moet voldoen. Het huisvestingsadvies helpt je hierbij door de staat van je gebouwen -en eventuele knelpunten- in beeld te brengen op het gebied van duurzaamheid. Aan de hand van je ambitieniveau maken we samen met jou een plan hoe we deze ambities kunnen realiseren met je vastgoed.

Ontdek de plus van VB+

Hoe je ons ook wilt inzetten, waar je behoefte ook ligt. In principe kan je ons in de breedste zin van het woord bij vastgoedmanagement vraagstukken inzetten. Ontdek de plus van VB+ als groep en bel ons voor een nadere kennismaking. Of het nu gaat over projectmanagement, overall regie, beheer, advies, herontwikkeling, nieuwbouw, facility management, onderhoud, vastgoedregie of vernieuwende interieurconcepten. Wij helpen je graag! Kijk dus ook eens bij onze overige diensten zoals community management binnen VB+ Facilitair.

De Vastgoedafdeling van de gemeente Leeuwarden is volledig getransformeerd door VB+ Vastgoedmanagement naar Vastgoed 2.0, wat een waardevolle toevoeging is gebleken.

Kor Oosterhuis | Gemeente Leeuwarden