Introductie

Willen wij ons kort en krachtig kunnen introduceren dan volstaat VB+. We leveren toegevoegde waarde. Ongeacht of het VB+ Vastgoedmanagement, VB+ Facilitair of VB+ Projectontwikkeling is. Want al deze entiteiten, afdelingen en mensen dragen bij aan het resultaat van de groep, oftwel de VB+ Vastgoed Groep, allen actief in de vastgoed kolom.

Kwaliteit wint altijd
De synergie tussen vastgoedmanagement, projectontwikkeling en facilitair. Een heel spectrum waarbij je het ene niet los kunt zien van het andere. Een mooie optelsom van drie prachtige bedrijven die ieder op hun eigen unieke manier impact maken op onze omgeving en bijdragen aan ‘Creating great environments’. Een collectief van krachtige en pragmatische bedrijven

Adapt - Lead - Grow - Flourish

Vastgoed is geen doel, maar een middel. Een middel om díe omgeving te creëren waar mensen graag willen verblijven, waar ze goed kunnen zijn in wat ze doen, waar ze zich fijn en veilig voelen en waarbij duurzaamheid een belangrijke rol speelt.

Together we adapt, lead, grow and flourish.

Als VB+ nemen wij het ritme van de klant aan, we groeien met hen mee en we voegen iets extra’s toe wat de ander niet heeft. Vanuit ons hoofd zijn dat kennis/ knowhow/ ervaring en vanuit ons hart is dat toewijding, commitment, idealisme en het menselijke element. De plus van VB+!

Adapt

Adapt

De plus van VB+ komt tot leven in de vorm van een solide hartslag of mooie bloem die zich opent. Om aan onze plus invulling te kunnen geven vinden wij het belangrijk dat we onze klanten en het ritme van de organisatie – in welke sector of met welke omvang dan ook – écht kennen. Wij begrijpen vanuit onze expertise als geen ander hoe belangrijk het is om hierop aan te sluiten om een organisatie optimaal te laten fungeren, maar vooral ook te laten presteren en renderen.

Adapt
Lead

Lead

Als VB+ begeleiden we – naast het feit dat we aansluiten op het ritme van een organisatie – onze opdrachtgevers ook in hoe zij de door hun gestelde doelen kunnen bereiken. We begeleiden organisaties intensief en helpen hen in iedere stap die wij binnen processen zetten om zich succesvol te kunnen ontwikkelen met de daarbij behorende groei. Door processen te managen en waar nodig uit handen te nemen, zorgen wij er vanuit onze kennis voor dat opdrachtgevers zich kunnen focussen op hun core business.

Lead
Grow

Grow

Groei is niet per se een noodzaak. Succes dwingt veel organisaties echter vaak om de daarbijbehorende stappen te zetten. Op alle fronten. Van het aantrekken van nieuwe medewerkers, klanten, leerlingen en patiënten, tot de huisvesting daarvan. Groei kent dan ook vele facetten en gezichten. Vanuit onze expertise helpen en begeleiden wij organisaties om vorm en inhoud te geven aan hun groei. We dagen hen uit om te dromen, maar vooral ook hoe we invulling geven aan hun dromen. Waar zij groeien, groeien wij. Of andersom, krimpen wij. De nieuwe werkelijkheid die is ontstaan na Corona en het hybride model dat is ontstaan, vraagt namelijk soms ook om andersom denken. Wat niet betekent dat je als organisatie niet meer groeit, maar eerder betekent dat je organisatie volwassen is.

Grow
Flourish

Flourish

Onze plus komt altijd met toegevoegde waarde. We helpen opdrachtgevers om vanuit verschillende invalshoeken hun organisatie te bekijken. Objectief, met alle parameters die daarbij horen. Waarbij de focus ligt op gebouwen en mensen, maar vooral op de gebruiker(s) van een gebouw. En wat hem of haar zich thuis laat voelen, maar ook wat zij nodig hebben om optimaal – en met plezier – te kunnen functioneren. Middels doordachte processen en vooral door intensief samen te werken met organisaties realiseren we elke droom en iedere doelstelling. Met als uiteindelijk doel om een organisatie binnen de daarvoor overeengekomen bandbreedte succesvol en met beleid te laten bloeien.

Flourish