Onze overheidsprojecten

Bij het invullen van de gebouwde omgeving speelt de visie van de overheid op het toekomstig gebruik van de vastgoedportefeuille een belangrijke rol. De juiste afwegingen moeten gemaakt worden tussen de maatschappelijke, organisatorische en financiële aspecten. VB+ adviseert overheidsinstanties op verschillende gebieden.

Van organisatorische vraagstukken, vastgoedregieorganisatie, project- en procesmanagement tot de exploitatie; VB+ is thuis in alle onderdelen van het vastgoedproces. Het afwegen van beleid en politiek versus de maatschappelijke, organisatorische en financiële aspecten staan hoog in het vaandel. Ook het duurzaamheidsaspect speelt een belangrijke rol in het gehele vastgoedproces. De doelen van het klimaatakkoord hebben invloed op de gebouwde omgeving en de toekomstvisie van de overheden.

Overheid