Onze woon projecten

De woningcorporaties in Nederland staan voor flinke uitdagingen. Het verduurzamen en verbeteren van de woonomgeving en het verhogen van de bewonerstevredenheid is hierbij van groot belang. VB+ adviseert onder andere bij het uitrollen van de duurzaamheidsvisies van woningcorporaties.

Creating a sustainable environment

De opgave uit het Klimaatakkoord is duidelijk: vóór 2050 dient de woningvoorraad in Nederland CO2-neutraal te zijn. Woningcorporaties staan voor een grote uitdaging als het gaat om het geven van invulling aan deze doelstelling. Wat mag duurzaamheid kosten? Welke gevolgen heeft het voor de verschillende facetten van het maatschappelijk rendement, zoals: betaalbaarheid, beschikbaarheid en bewonerstevredenheid? Welke wet- en regelgevingen zijn van belang?

VB+ ondersteunt woningcorporaties met het ontwikkelen en implementeren van de duurzaamheidsdoelstellingen. Onze adviseurs verlenen maatwerk, zodat de corporaties een onderbouwde keuze kunnen maken met betrekking tot de bestaande woningvoorraad en nieuwbouwprojecten.

Wonen