Onze onderwijs projecten

Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Een prettig en gezond klimaat zorgt voor betere leerprestaties. Helaas is een groot deel van de schoolgebouwen in Nederland verouderd waardoor de kwaliteit van het gebouw en het binnenklimaat als slecht worden ervaren. VB+ adviseert en ondersteunt diverse schoolbesturen in het primair onderwijs, het MBO, het HBO, universitair en speciaal onderwijs met als doel om hoogwaardige en ‘learning environments’ te creëren.

Onderwijs