VB+ Projectmanagement

Strategische samenwerking VB+ en Cedrus Vastgoed.

De samenwerking is gebaseerd op gedeelde waarden en een gedeelde visie. Door de krachten te bundelen, kunnen VB+ Projectmanagement en Cedrus Vastgoed elkaar ondersteunen en zien meerwaarde in elkaars activiteiten, capaciteiten en ervaringen.

 

‘Onze + is onderscheidend; samen én met elkaar.’

Onafhankelijk en objectief

Dankzij onze onafhankelijkheid zijn wij in onze regierol vaak één van de weinige objectieve partners aan tafel. De haalbaarheid van een ontwikkeling, de bouw en exploitatie van een pand toetsen wij door alle data om te zetten in tastbare -en voor opdrachtgevers- relevante informatie. Hiermee zorgen wij voor openheid, transparantie en -niet geheel onbelangrijk- een eerlijk verhaal.

In alles wat wij als VB+ Projectmanagement doen, streven wij naar een optimalisatie van de keten. En daarmee de ketenpartners. Hoe slimmer en effectiever we samen kunnen opereren, hoe groter het rendement onder aan de streep zal zijn. Waarbij onze toegevoegde waarde vooral in het fundament – de basis – van een project terug te vinden is. Omdat wij vanuit ons advies namelijk beginnen bij het einde. We kijken graag ver(der) vooruit en nemen de gehele levenscyclus van een gebouw mee in onze overwegingen. Waarbij de kosten voor onderhoud, energieprestatie en functie flexibiliteit, factoren zijn waarmee wij vanaf het allereerste moment rekening houden.

Van adviseur tot gedelegeerd ontwikkelaar

Vanuit onze expertise kunnen wij onze opdrachtgevers volledig ontzorgen. We managen, regelen en organiseren alles wat nodig is om een ontwikkeling van de grond te krijgen. Vanuit onze regierol laten we externe partijen uit ons netwerk aanhaken of gaan we op zoek naar partnerships die het begrip co-creatie onderschrijven. Of het nu over een ontwikkeling gaat van acht of tweehonderd woningen, of om de ontwikkeling van een nieuw zorgcomplex.

Vanuit onze advies- en regierol zijn wij zowel controlerend als organiserend. De exploitatie en het gebruik -lees de meerwaarde van het vastgoed- staan hierbij altijd voorop. En dat vanuit een lange termijnvisie om waarde creatie te bereiken.

Onze opdrachtgevers ontzorgen!