14 juli 2021

Zo veranker je duurzaamheid

Steeds vaker krijgen we de vraag om mee te denken over de aanpak van duurzaamheid. De vraag begint vanuit de afdeling vastgoed of het facilitair bedrijfsbureau en krijgt al gauw raakvlakken met de hele organisatie.  Vaak is iedere afdeling op haar eigen beleidsterrein bezig met verduurzamen. Men wordt enerzijds geconfronteerd met wettelijke verplichtingen en gelijktijdig geïnspireerd door de ontwikkelingen van leveranciers en marktpartijen. Zo verminderen leveranciers het aantal ritten en nemen ze hun eigen verpakkingsmateriaal weer mee.

We merken ook dat afdelingen vaak niet van elkaar weten welke stappen al zijn gezet (weten we dan al hoeveel energie onze gebouwen gebruiken?) of is men verbaasd dat stappen nog niet zijn gezet. Gewoon gedrag van thuis (scheiden van afval) blijkt op ‘het werk’ nog niet zo vanzelfsprekend.

Door een eigen ambitie voor duurzaamheid vast te stellen en deze te koppelen aan reguliere processen krijg je:

 • Een gezamenlijk doel gebaseerd op het primair proces
 • Zicht op waar je naar toe wilt en zicht op waar je nu staat.
 • Grip op de verduurzaming en de samenhang tussen onderdelen
 • Vooruitzicht (op wat er te doen staat)

Waar je ook begint met verduurzamen, we komen in ons werk alle onderdelen tegen:

 • Van visie via ambitie naar beleid binnen een strategisch huisvestingsplan of vastgoedsbeleidsplan
 • Voldoen aan de wettelijke verplichtingen
 • Van dashboard tot benchmark
 • Reduceren van energiebehoefte door de gebouwschil te isoleren
 • Reduceren van primair fossiel energieverbruik met warmtepompen en LED verlichting.
 • Duurzame energieopwekking met zonnepanelen
 • Duurzaam Meerjaren onderhoudsplan (DMJOP)
 • Diverse tools, zoals agenda en Milieu thermometerzorg