08 april 2021

Van subsidie tot renovatie:
SUVIS-geld wordt goed besteed

Eind vorig jaar hebben we in opdracht van verschillende schoolbesturen de aanvraag voor De Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) begeleid. De eerste positieve beschikkingen zijn binnen waarbij de maximaal aangevraagde bedragen zijn toegekend.

Met deze regeling stelt het Rijk € 100 miljoen beschikbaar voor het verbeteren van het binnenklimaat in en het verduurzamen van schoolgebouwen. Goed geventileerde schoolgebouwen hebben betere leerprestaties van leerlingen tot gevolg.

Deze subsidies dragen bij aan het haalbaarheid van diverse geplande renovaties. Naast het verbeteren van de ventilatie worden ook andere verduurzamingsmaatregelen in relatie tot het Frisse Scholen Concept meegenomen, onder andere het isoleren van de gebouwschil en het toepassen van ledverlichting.

Aanvragen kunnen nog ingediend worden tot en met 30 juni 2021.