01 juni 2022

Strategisch vastgoedplan voor AmbulanceZorg Limburg-Noord

AmbulanceZorg Limburg-Noord heeft VB+ Vastgoedmanagement gevraagd een Strategisch Vastgoedplan op te stellen. We hebben met een team de visie op vastgoed opgesteld en deze vertaald naar een vastgoedstrategie. Vervolgens zijn vier scenario’s ontwikkeld, die zijn uitgewerkt in een roadmap, de planning van de veranderopgave. Deze opgave is verder uitgewerkt in een financiële doorrekening, risicoanalyse en aanbevelingen.

AmbulanceZorg Limburg-Noord staat voor het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg aan alle patiënten in de regio Noord- en Midden-Limburg.

Ruim 30.000 keer per jaar wordt een beroep gedaan op de dienstverlening van AmbulanceZorg Limburg-Noord. Samenwerken met ketenpartners speelt een belangrijke rol bij het verlenen van de beste zorg.

De beschikbaarheid van ambulancezorg is een van de belangrijkste kenmerken van de ambulancezorg. AmbulanceZorg Limburg-Noord beschouwt haar vastgoed als een belangrijk instrument vanuit waar de dienstverlening opgestart wordt. De vele externe ontwikkelingen die zich voor doen, zorgen voor nieuwe kansen. AmbulanceZorg wil vooruit kijken, innoveren en proactief inspelen op de veranderingen in het zorglandschap. Vastgoed dient daarbij te ondersteunen.

Het verzorgingsgebied van AmbulanceZorg Limburg-Noord is langgerekt, van Mook en Middelaar tot aan Susteren. Er zijn 12 standplaatsen van waaruit de ambulances vertrekken. AmbulanceZorg Limburg-Noord levert 3 soorten diensten: 24-uurs dienst, parate dienst en dagdienst.