10 juni 2024

Project in the spotlight! 💡

Als onderdeel van het contract met Rijkswaterstaat (RWS) hebben we in begin van het contract (2019) een 0-meting uitgevoerd.

Eenmaal in de twee jaar dienen we een her-inspectie uit te voeren om de huidige conditie van het areaal en haar assets te bepalen. De her-inspectie voeren we op 10 locaties uit met behulp van de NEN2767, dit betreft een visuele inspectie. We voeren de her-inspecties uit voor de bouwkundige assets en voor de installatie technische assets. De bevindingen worden vastgelegd in O-prognose, ook wordt vanuit O-prognose het MJOP bijgesteld. Naast het uitvoeren van de her-inspectie en het bijstellen van het MJOP schrijven we op basis van onze bevindingen een advies richting RWS.