01 augustus 2023

Mooie opdracht voor een NEN2767 assetinventarisatie en conditiemeting bij ASML

Vorige week, op de valreep voor de bouwvakvakantie, hebben we een mooie opdracht binnengehaald bij ASML voor een NEN2767 assetinventarisatie en conditiemeting op de ASML-site. De inspectie omvat de volgende disciplines: bouwkundige elementen, elektrotechnische installaties, werktuigbouwkundige installaties en transport (personenliften).

Krachtenbundeling

Om aan de doelstellingen van ASML te voldoen, is een onderlinge samenwerking aangegaan tussen vier adviesbureaus te weten INNAX, SGS Search, SY-NERGY en VB+ waarbij VB+ naast het inzetten van inspecteurs en assetmanagers, het projectmanagement en de begeleiding van de werkzaamheden voor haar rekening neemt. Er wordt gestart met een pilotproject waarvoor inmiddels een eerste voorbereidende sessie heeft plaatsgevonden met als doel het aanbrengen van structuur en het inzichtelijk maken van duidelijke regels en richtlijnen tijdens het project om de uitvoering zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen.