17 september 2021

Integrale aanpak Corona voor scholen werkt!

Wat we vooral tegenkomen bij de nulmeting, die nodig is voor het schrijven van de plannen van aanpak, is dat de huidige situatie niet goed bekend is. Zo blijken huidige installaties niet de gewenste prestaties te leveren. Dit heeft niet alleen gevolgen voor bijvoorbeeld de luchtkwaliteit, maar ook voor het onderhoud en bijhorende kosten. Daarom is een integrale benadering van belang. Niet alleen in het plan van aanpak voor de COVID-maatregelen, maar vooral voor het totale onderhoud.

Een ander punt is de beleving. Concrete meetresultaten van bijvoorbeeld de luchtkwaliteit hebben veelal een positieve invloed op beleving van de gebruikers.

Vastgoed is Coronaproof als er een goed evenwicht is tussen gebouw, organisatie en beleving én de  maatregelen die daarbij horen op elkaar zijn afgestemd. Een integrale aanpak heeft een positief effect op het onderhoud en de kosten.