30 juli 2020

Effectief sturen op gebouwprestaties met de juiste kritische prestatie indicatoren (KPI’s)

De dynamiek in de vastgoedmarkt maakt dat het steeds belangrijker wordt om effectief te sturen op uw gebouwprestaties met de juiste kritische prestatie indicatoren (KPI’s).

VB+ Vastgoedmanagement heeft samen met Sevagram tijdens twee workshops eenduidige en meetbare KPI’s voor zorgvastgoed opgesteld.

Tijdens de eerste sessie is bepaald welke thema’s van belang zijn voor een woonzorgorganisatie. Hierbij kunt u denken aan:

  • Beleving cliënt;
  • Balans tussen kwaliteit en kosten;
  • Efficiëntie en productiviteit personeel;
  • Gebruikerstevredenheid (gebouwprestatie);
  • Rol van vastgoed t.o.v. andere afdelingen binnen de organisatie;
  • Flexibiliteit gebouw;

De deelnemers hebben deze thema’s uitgewerkt tot KPI’s. Tijdens de tweede workshop is de toepasbaarheid ervan besproken, dit leverde veel input en unieke perspectieven op. Op deze manier zijn KPI’s geformuleerd die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgeboden (SMART) zijn en daarnaast ook draagvlak hebben binnen het team.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?
Neem dan contact op met Ellen van der Steen.