VB+ Projectontwikkeling

‘Onze + is onderscheidend; samen én met elkaar.’

Transparant zijn, kennis delen en buiten de traditionele paden kijken; dat zijn de kenmerken die ons onderscheiden als projectontwikkelaar in wonen, werken, zorg, onderwijs en recreatie. Wij weten hoe we de klantvraag concreet naar de markt kunnen vertalen en kunnen hierdoor al in een vroeg stadium gerichte keuzes maken. Hierdoor tillen we vastgoed naar een hoger niveau en creëren we dé omgeving waarin mensen kunnen accelereren en zich fijn voelen.

Onafhankelijk en objectief

Dankzij onze onafhankelijkheid zijn wij in onze regierol vaak één van de weinige objectieve partners aan tafel. De haalbaarheid van een ontwikkeling, de bouw en exploitatie van een pand toetsen wij door alle data om te zetten in tastbare -en voor opdrachtgevers- relevante informatie. Hiermee zorgen wij voor openheid, transparantie en -niet geheel onbelangrijk- een eerlijk verhaal.

In alles wat wij als VB+ Projectontwikkeling doen, streven wij naar een optimalisatie van de keten. En daarmee de ketenpartners. Hoe slimmer en effectiever we samen kunnen opereren, hoe groter het rendement onder aan de streep zal zijn. Waarbij onze toegevoegde waarde vooral in het fundament – de basis – van een project terug te vinden is. Omdat wij vanuit ons advies namelijk beginnen bij het einde. We kijken graag ver(der) vooruit en nemen de gehele levenscyclus van een gebouw mee in onze overwegingen. Waarbij de kosten voor onderhoud, energieprestatie en functie flexibiliteit, factoren zijn waarmee wij vanaf het allereerste moment rekening houden.

Van adviseur tot gedelegeerd ontwikkelaar

Vanuit onze expertise kunnen wij onze opdrachtgevers volledig ontzorgen. We managen, regelen en organiseren alles wat nodig is om een ontwikkeling van de grond te krijgen. Vanuit onze regierol laten we externe partijen uit ons netwerk aanhaken waar nodig is of gaan we op zoek naar partnerships die het begrip co-creatie onderschrijven. Of het nu over een ontwikkeling gaat van acht of tweehonderd woningen, of om de ontwikkeling van een nieuw zorgcomplex, dat maakt ons in alle eerlijkheid niet zo heel veel uit. Eigenlijk kan iedereen voor elk project bij ons terecht. Of andersom, wij bij dat van hen. Dus ook voor kleinschalige particuliere projecten kan je bij VB+ Projectontwikkeling aankloppen. Vanuit onze advies en regierol zijn wij zowel controlerend als organiserend. De exploitatie en het gebruik -lees de meerwaarde van het vastgoed- staan hierbij altijd voorop. En dat vanuit een lange termijnvisie; zodat we samen op het einde van de rit een hoger rendement bereikt hebben.