VB+ Vastgoed Groep

VB+ Vastgoedmanagement is uw kundige en betrouwbare partner in projecten procesmanagement van vastgoed. Dit betekent dat u ons kunt inschakelen voor de begeleiding van uw bouwprojecten. Van kleinschalige projecten tot omvangrijke renovaties, transformaties en nieuwbouw; alle types project- en procesmanagement van vastgoed zijn bij ons in goede handen.

Lees meer

VB+ Vastgoedmanagement

VB+ Vastgoedmanagement is uw kundige en betrouwbare partner in projecten procesmanagement van vastgoed. Dit betekent dat u ons kunt inschakelen voor de begeleiding van uw bouwprojecten. Van kleinschalige projecten tot omvangrijke renovaties, transformaties en nieuwbouw; alle types project- en procesmanagement van vastgoed zijn bij ons in goede handen.

Lees meer

VB+ Facilitair

VB+ Vastgoedmanagement is uw kundige en betrouwbare partner in projecten procesmanagement van vastgoed. Dit betekent dat u ons kunt inschakelen voor de begeleiding van uw bouwprojecten. Van kleinschalige projecten tot omvangrijke renovaties, transformaties en nieuwbouw; alle types project- en procesmanagement van vastgoed zijn bij ons in goede handen.

Lees meer

VB+ Projectontwikkeling

VB+ Vastgoedmanagement is uw kundige en betrouwbare partner in projecten procesmanagement van vastgoed. Dit betekent dat u ons kunt inschakelen voor de begeleiding van uw bouwprojecten. Van kleinschalige projecten tot omvangrijke renovaties, transformaties en nieuwbouw; alle types project- en procesmanagement van vastgoed zijn bij ons in goede handen.

Lees meer

Programma van Eisen

In het Programma van Eisen (PvE) worden alle kaders voor wat betreft het functioneel ruimtelijke programma, technische uitgangspunten en financiën (initiële investering en exploitatiekosten) vastgelegd.

Tevens wordt in het Programma van Eisen een overall planning opgenomen, waarmee de doorlooptijd van het project wordt bepaald.

Van initiatiefase tot en met realisatiefase en nazorg

Ontwerpfase

Gedurende het ontwerp draagt VB+ Vastgoedmanagement zorg voor het bewaken van de procesgang in termen van programma, tijd, geld en kwaliteit. Wij sturen de ontwerpende en adviserende partijen zodanig aan dat het plan binnen de gestelde kaders wordt uitgewerkt. Een belangrijk aspect hierbij is dat de ontwerpen van alle disciplines op elkaar worden afgestemd.

Realisatiefase

Tijdens de realisatie van het project zorgen wij voor de directievoering, de controle op de voortgang en de toetsing van de kwaliteit. VB+ Vastgoedmanagement bewaakt in deze fase de informatiestroom en de voortgang van het proces.

Wij zorgen voor afstemming van eventuele vragen en knelpunten van gebouwgebruikers, huurders en/ of opdrachtgever. VB+ Vastgoedmanagement bewaakt het projectbudget en ziet toe op de planning en kwaliteit. Kortom; wij overzien en coördineren het gehele project.

Nazorgfase

Tijdens de nazorgfase zetten we de puntjes op de i. We dragen zorg voor opname van alle zaken c.q. werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het gebouw veilig (bouwkundig en installatietechnisch) en inclusief alle vergunningen in gebruik te nemen.

Grip op kwaliteit en kosten

Dankzij onze gestructureerde aanpak op het gebied van project- en procesmanagement van vastgoed bereiken we grip op kwaliteit, kosten, planning, risico’s en organisatie. Wat kunnen we voor u betekenen rondom project- en procesmanagement van vastgoed?